Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
8,750
7,650
8,910
7,810
8,750
7,650
8,820
7,720
8,780
7,680
8,720
7,620
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • Quyết liệt, đồng bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

    20/04/2018 05:01' CH
    Kết quả khích lệ của Quý I là tiền đề cho việc triển khai thuận lợi công tác Quý II; nhưng cũng đồng thời tạo áp lực tăng trưởng chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh và cổ tức, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Petrolimex cùng CBCNV-NLĐ nêu cao quyết tâm, hành động quyết liệt & đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, đối tác, bạn hàng và khách hàng tin tưởng vào thương hiệu Petrolimex.