Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
9,330
8,360
9,270
8,300
9,300
8,330
9,460
8,490
9,300
8,330
9,370
8,400
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Products & promotions
Petrolimex News
  • Piacom: 15 năm phát triển giải pháp quản lý doanh nghiệp ngành xăng dầu

    16/08/2018 09:18' SA
    Trải qua 3 giai đoạn Chạy đà (2003-2008) - Tạo nền tảng (2008-2013) - Tăng tốc (2013-2018), chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của PIACOM đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, khẳng định vị trí hàng đầu về CNTT và Tự động hóa ngành xăng dầu ở Việt Nam.