Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
9,330
8,360
9,270
8,300
9,300
8,330
9,460
8,490
9,300
8,330
9,370
8,400
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Products & promotions
Petrolimex News
  • Nước rút cho KH 2018

    16/10/2018 12:38' CH
    Thời gian nước rút cho KH 2018 đã bắt đầu. Lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu kỹ văn bản số 1462/PLX-VP ngày 12.10.2018 để động viên CBCNV-NLĐ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH 2018 đã đề ra.