Petrolimex Laos Ltd.
Retail price
Zone
Gasoline A92
9,270
8,520
9,230
8,480
9,170
8,420
9,200
8,450
9,360
8,610
9,200
8,450
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Products & promotions
Petrolimex News
  • Giữ đà tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng cho 2019

    24/01/2019 04:32' CH
    Phó CT UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh tin tưởng sức mạnh tập thể Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vai trò ổn định an ninh năng lượng trên địa bàn, tiên phong kinh doanh sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường.